3 tháng 5, 2011

MÌNH SẼ CỐ GẮNG HỌC TẬP CHO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH VÀ GIA ĐÌNH MÌNH VÀ TRONG ĐÓ CÓ CẢ NGƯỜI MÌNH YÊU NỮA

Mình sẽ cố gắng học tập vì bản thân mình,gia đình mình.mình sẽ cố gắng hết sức.cố lên t ơi.sẽ có ý chí kiên cường. cố lên  cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên!