Ngày 20 tháng 12 năm 2011

[Fancam]Tuyết Mùa Hè - Đan Trường (LS Con Sóng Yêu Thương)