20 tháng 12, 2011

[Fancam]Tuyết Mùa Hè - Đan Trường (LS Con Sóng Yêu Thương)