18 tháng 12, 2011

Vui -Cười

này thì con gái này ;)) Sao lại gọi là ông Trăng mà không gọi là bà Trăng? Bởi vì đàn ông đẹp hơn đàn bà! Tại sao chỉ có bà phù thủy độc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác? Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà! Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế? Họ không gian xảo như phụ nữ được! Tại sao có ông già noel mà lại không có bà già noel? Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà! Tại sao lại gọi là phụ nữ mà lại không có ....phụ ông? Tại vì con gái chỉ là phụ thôi!...