1 tháng 2, 2012

[Tài liệu] Danh sách các sách hay cho ngành CKT


MÔN PHẦN TỬ HỮU HẠN

Đây là các sách nên đọc khi tham học phần tử hữu hạn (Finite Element Methods) mà mình thấy hay và thích hợp cho sinh viên ngành . Các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự nên đọc trước (vì dễ hiểu) và tăng dần về độ khó (nhưng chuyên sâu)

Giáo trình tiếng Việt:
 • N. V. PháiPhương pháp phần tử hữu hạn (khá khó tìm)
 • C. Q. ThắngPhương pháp phần tử hữu hạn (thư viện đại học BK TPHCM)
 • N. L. Dũng, Phương pháp phần tử hữu hạn trong cơ học (khá khó tìm)

Giáo trình tiếng Anh:
 • Yijun LiuLecture notes: Introduction to the Finite Element Method, 2003 (google là ra liền)
 • D. L. LoganA first course in the Finite Element Method, Brooks/Cole, 2002 (thư viện đại học BK TPHCM)
 • Carlos A. FelippaIntroduction to finite element methods, 2004 (google là ra liền)
 • Hughes T.J.R., The finite element method. Linear static and dynamic finite element analysis, Prentice-Hall, 1987 (thư viện đại học BK TPHCM)
 • Klaus-Jurgen Bathe, Finite Element Procedures (thư viện đại học BK TPHCM)MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU

Giáo trình tiếng Việt

 • Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Bùi Công Thành, ,Lê Hoàng Tuấn, Trần Tấn Quốc, Giáo Sức bền vật liệu, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Tp. HCM, 2007 (quầy giáo trình đại học BK TPHCM)

Giáo trình tiếng Anh:
 • James M. GereMechanics of Materials, 2008 (thư viên đại học BK TPHCM)
 • Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, John T. DeWolfMechanics of Materials (thư viên đại học BK TPHCM)

DAO ĐỘNG CƠ SỞ

Giáo trình tiếng Việt

 • Ngô Kiều NhiCơ Kỹ Thuật 2 (quầy giáo trình trường ĐHBK TPHCM)
 • Nguyễn Văn KhangDao Động Kỹ Thuật, 2005 (quầy giáo trình trường ĐHBK TPHCM)

Giáo trình tiếng Anh
 • Singiresu S. RaoMechanical Vibrations, 2004 (google là ra liền)
 • S. Graham KellySchaum's outline of Theory and Problems of Mechanical Vibrations (google là ra liền)


ANSYS

Giáo trình tiếng Việt:
 • Nguyễn Văn Phái, Trương Tích Thiện, Nguyễn Tường Long, Nguyễn Định GiangGiải bài toán Cơ Kỹ Thuật bằng chương trình Ansys, 2003 (quầy giáo trình BK TPHCM)
 • Nguyễn Việt HùngAnsys & Mô Phỏng Số Trong Công Nghiệp Bằng Phần Tử Hữu Hạn (quầy giáo trình BK TPHCM)
 • Vũ Quốc AnhTính kết cấu bằng phần mềm ANSYS version 10.0 (quầy giáo trình BK TPHCM)

Giáo trình tiếng Anh:
 • Ansys Inc., Ansys help (cài xong bạn sẽ tự có)
 • University Of Alberta, Ansys Tutorials (google 1 tí là ra)
 • Erdogan Madenci, Ibrahim Guven, The Finite Element Method and Applications in Engineering Using Ansys(google 1 tí là ra)
 • Y. Nakasone, S. Yoshimoto, T. A. Stolarski, Engineering Analysis with Ansys Software (google 1 tí là ra)