23 tháng 8, 2012

Dầu khí

Kỹ thuật mô phỏng trong công nghiệp hóa dầu, dầu mỏ và khí đốt ( Phần 2)


Phần mềm ANSYS đã hỗ trợ một số lượng lớn các công ty trong ngành Công nghiệp hóa dầu để cải thiện tuổi thọ của các thiết bị, tăng hiệu suất và giảm rủi ro thông qua một loạt các khả năng mô phỏng kỹ thuật khác nhau. 

Bằng cách áp dụng phương pháp tính toán động lực học dòng chảy tiên tiến, phần mềm Ansys CFX được sử dụng để cải thiện năng suất, giảm thiểu thời gian “chết” của máy móc, rút ngắn thời gian dỡ tải, tăng sức chứa và cải thiện hiệu suất trong các ngành công nghiệp dầu mỏ, khí đốt và các ngành công nghiệp hóa dầu.

Các kết quả bao gồm:

  • Tăng năng suất bằng cách cải thiện các dòng chảy trong lò phản ứng tầng sôivà tối ưu hóa thiết bị tách dầu/nước
  • Giảm chi phí hoạt động thông qua những cải tiến trong thiết kếvan and các thiết bị trao đổi nhiệt.
  • Tăng hiệu quả của lò phản ứng ống phức hợp bằng cách đánh giá tính đồng chất của dòng chảy và đánh giá các cải tiến trong thiết kế.
  • Cải thiện hiệu suất của các lò phản ứng
  • Tối ưu hóa quá trình khoan thông qua việc cải thiện hiệu suất cho thiết bị điều khiến MWD (Measurement While Drilling)
  • Tăng tốc độ phân tách trong các thùng tách cặn dầu và khí đốt sử dụng “phân tích dòng đa pha” và"phân tích theo vết hạt" trong phần mềm ANSYS CFX
  • Rút ngắn thời gian dỡ tải trong hệ thống POLS (Product Off Loading Systems) bằng cách xác định nhiệt độ của dầu, các đặc điểm kỹ thuật của bơm và sự cần thiết của dàn ống xoắn gia nhiệt.
  • Kéo dài tuổi thọ của các thành phần trong hệ thống bằng cách giảm xói mòn của các hạt cát thông qua việc tham gia vào quá trình thiết kế hoặc thiết kế lại hệ thống, hoặc thành phần trong hệ thống.
  • Giảm thiểu rủi ro bằng cách mô phỏng các tác động của gió lên bề mặt dầu đang bị cháy hoặc bằng cách dự báo sự lan truyền của sự cố tràn dầu.

Mô hình 2 chất lỏng nén được đã được sử dụng để phân tích cấu hình ống hút cấp nguyên liệu trong cột chưng cất. Việc này giúp có thể theo dõi được pha của dòng chất lỏng và dự đoán dự tích tụ pha này trong các phần cụ thể của vùng cháy. Các kết quả này thể hiện rõ ràng tầm quan trọng của việc sử dụng mô hình dòng đa pha.
Courtesy of Petrobras.

»Example: Debottlenecking the Hannibal Slug Catcher

»Example: Simulation Helps Improve Oil Refinery Operation

(Nguồn: www.advantech.vn)