23 tháng 8, 2012

Hóa chất & Dầu khíKĩ thuật mô phỏng trong công nghiệp hóa học và lọc dầu ( Phần 1)
Các công ty hóa chất (CPI), hóa dầu (HPI), tinh chế và trong các ngành công nghiệp chế biến khác đang phải đối phó với các vấn đề như kĩ thuật xanh, giảm năng lượng, tính bền vững, tác động môi trường, lợi nhuận doanh nghiệp và cạnh tranh toàn cầu thông qua đổi mới và sử dụng công nghệ kĩ thuật tiên tiến.


Phần mềm Ansys và kĩ thuật mô phỏng, bao gồm động lực học dòng chảy ( CFD) và kết cấu (FEA). thường xuyên được sử dụng cùng với các thí nghiệm, so sánh tương quan, và các phương pháp phân tích khác để giúp các kĩ sư hiểu rõ hơn về sản phẩm và các quy trình công nghệ.

Những tiến bộ gần đây trong khả năng mô hình hóa, kêt hợp với chi phí thấp, phần cứng có hiệu quả hoạt động cao, đã mở ra những cách thức mới đáng tin cậy cho thiết kế, chế tạo, vận hành và tối ưu hóa các thiết bị gia công bao gồm thiết kế lò phản ứng, kiểm soát ô nhiễm, quản lý nhiệt và năng lượng, an toàn và tính khả thi kết cấu, cũng như chất lượng và hiệu suất của quá trình sản xuất.

Tìm hiểu các giải pháp ANSYS được sử dụng trong:

Trong hơn 30 năm, ANSYS đã cung cấp kĩ thuật mô phỏng và kiến thức chuyên môn cho các kĩ sư, nhà thiết kế, và nhà nghiên cứu, phát triển khái niệm mô phỏng định hướng phát triển sản phẩm. ANSYS phát triển công cụ phần mềm tích hợp và dễ dàng triển khai cho phép đáp ứng đầy đủ nhu cầu kĩ thuật của các ứng dụng trong công nghiệp chế tạo.Sự hiểu biết sâu sắc thông qua sử dụng các công cụ mô phỏng mở ra cơ hội cho việc tăng năng suất, sự tuân thủ cơ chế điều khiển, cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm chi phí năng lượng, quản lý thời gian chết và tăng năng suất. Điều này dẫn tới khả năng tối ưu hóa quá trình và hiệu suất thiết bị, để rút ngắn chu trình thiết kế, giảm vốn đầu tư và khắc phục rủi ro.

»View the Chemical Industry Brochure

Pathlines in a dynamic separator show recirculation zones representing the flow interaction and the residence time
Courtesy of ESSS

The predicted spray resulting from atomization
Courtesy of Bend Research Inc.

(Nguồn: www.advantech.vn)