1 tháng 9, 2012

Fortran Tutorial


Hướng dẫn thao tác cơ bản cho người mới bắt đầu học Fortran

Nội dung hướng dẫn như sau :
1. Tải phần mềm biên dịch về:
- vào trang : http://www.silverfrost.com/11/ftn95/overview.aspx   click vào FTN95 (Personal Edition )
2.Cài đăt bình thường
- cài như các phần mềm khác
3. Test thử 1 bài code đơn giản

 Xem Video Hướng Dẫn các bạn có thể xem thêm code Tại Đây