12 tháng 9, 2012

Đồ án môn học : Hệ Thống dẫn động thùng trộn

HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG THÙNG TRỘN : ĐAMH : CƠ KỸ THUẬT BKHCM
Thiet Ke He Dan Dong Thung Tron