27 tháng 10, 2012

Bài 1 : Làm Quen với GUI trong Matlab


Bài 1  : Làm Quen với GUI trong Matlab


Matlab là phần mềm phổ biến trong giới học sinh , sinh viên  , các giảng viên , giáo viên , các kỹ sư,…..và đặc biệt quan trọng trong giới kỹ thuật . sức mạnh của Matlab thì cực  kỳ ‘ khủng  ’ .
Hiện nay đa số “ dân kỹ thuật ” dùng rất nhiều trong công việc , nghiên cứu , làm việc ….. Có những người dùng  trực tiếp ứng dụng của nó  : thao tác trực tiếp trên giao diện của MatLab (ML)  , dùng các ứng dụng này trực tiếp cho công việc ,và cũng có người muốn mở rộng nó , phục vụ theo  nhu cầu công việc của mình  đó là viết CODE cho công việc của mình và dùng MT để giải quyết .

Nhưng
Matlab cho phép người dùng  tạo giao diện  để thao tác công việc  trực tiếp của mình  , bạn viết code và tạo ra giao diện tương tác bằng cách xây dựng giao diện và “ luồn ” code của mình vào . để giúp chúng ta làm việc này chính là modul của matlab  :GUI  (Graphical User Interface  )
Sau đây là bài viết giới thiệu GUI cơ bản của matlab
  1.  Mở phần mềm matlab

-         Trong cửa sổ  command  gõ lệnh  :   >> guide
-         Sau đó một của sổ được hiện ra như sau : 

Trong cửa sổ GUIDE Quick Start có nhiều lựa chọn theo một trong các khuân mẫu sau:
Create New GUI: Tạo một hộp thoại GUI mới theo một trong các loại sau

Blank GUI (Default): Hộp thoại GUI trống không có một điều khiển uicontrol nào cả.
GUI with Uicontrols: Hộp thoại GUI với một vài uicontrol như button, ... Chương trình có thể chạy ngay.
GUI with Axes and Menu: Hộp thoại GUI với một uicontrol axes và button, các menu để hiển thị đồ thị.
Modal Question Dialog: Hộp thoại đặt câu hỏi Yes, No.
§  Open Existing GUImở một project có sẵn.
§  Trong hướng dẫn này, các bạn tạo một project mới nên sẽ chọn Blank GUI

 2.    Cửa sổ GUI hiện raGiao diện rất giống với các chương trình lập trình giao diện như Visual Basic, Visual C++, ... Các bạn di chuột qua các biểu tượng ở bên trái sẽ thấy tên của các điều khiển. Xin nói qua một vài điều khiển hay dùng:
Push Button: giống như nút Command Button trong VB. Là các nút bấm như nút OK, Cancel mà ta vẫn bấm.
Slider : Thanh trượt có một con trượt chạy trên đó.
Radio Button : Nút nhỏ hình tròn để chọn lựa
Check Box
Edit Text
Static Text
Pop-up Menu
List Box
Axes
Panel
Button Group
ActiveX Control
Toggle Button
Các bạn hãy thử gắp thả vài điều khiển vào trong giao diện bên phải xem hình dạng thế nào ?? Hình dạng ra sao nhỉ ??
Còn menu thì quan trọng nhất là menu Tools có:
Run (Ctr + T) : nhấn vào để chạy chương trình mà ta đã viết. Có lỗi là hiện ra ngày 
Align Object: dùng để làm cho các điều khiển sắp xếp gọn đẹp theo ý mình như cùng căn lề bên trái, ...
Grid and Rulers : dùng để cấu hình về lưới trong giao diện vì nó sẽ coi giao diện như một ma trận các ô vuông nhỏ, ta sẽ thay đổi giá trị này để cho các điều khiển có thể thả ở đâu tùy ý cho đẹp.
Menu Editor : trình này để tạo menu cho điều khiển
Tab Order Editor : sắp xếp Tab order là thứ tự khi ta nhấn phím Tab
Gui Options : lựa chọn cho giao diện GUI.
Các bạn nên vào menu Help để xem hướng dẫn thêm trong Help.
Các bạn save dưới tên: TUT01, khi đó đồng thời xuất hiện cửa sổ Editor và đang mở file TUT01.m của bạn. Trong thư mục bạn save sẽ có 2 file là:
TUT01.fig : file này chứa giao diện của chương trình
TUT01.m : file chứa các mã thực thi cho chương trình như các hàm khởi tạo, các hàm callback,... (sẽ nói chi tiết vào bài khác).


3. Kéo thả các điều khiển

Hãy kéo vào trong giao diện 2 edit box, 1 static box và 1 Push Button
Chương trình có chức năng khi nhấn vào nút bấm thì kết quả của phép tính cộng giữa 2 số được gõ vào 2 ô sẽ hiện lên trong Static Text.


4.     Thay đổi các thuộc tính của các điều khiển

Click đúp vào Edit Text bên trái để xuất hiện cửa sổ các thuộc tính của điều khiển. Có thể sắp xếp theo chức năng hoặc theo thứ tự A-Z của tên thuộc tính bằng nút hiện ở gõ bên trái.

Các thuộc tính này các bạn hãy thử thay đổi xem nó thế nào nhỉ ??
Thuộc tính quan trọng của Edit Box bao gồm:
Tag: đây là thuộc tính giống như Caption trong Visual Basic để đặt tên điều khiển. Dùng tên này có thể thao tác đến các thuộc tính của đối tượng. Mình đặt tên là: editStr1.
String : là xâu kí tự hiện lên Edit Box. Các bạn xóa cái này đi.
Tương tự, thay đổi thuộc tính tag của Edit Box thứ 2 thành editStr2Static Box cũng tương tự thành staticStr3.
Push Button:
 thuộc tính tag = buttonCalculate, string = calculate

5. Viết lệnh cho chương trình

Chương trình có tác dụng khi nhấn vào nút Push Button sẽ hiện lên kết quả ở Static Box. Vì thế nên sẽ phải viết vào hàm nào mà khi nhấn vào Push Button sẽ gọi. Chính là hàm Callback. Điều khiển nào cũng có hàm callback, như hàm ngắt trong vi điều khiển vậy .
Click chuột phải vào nút Calculate chọn Callback. Trong này còn một số hàm nữa sẽ tính sau.Nhìn vào định nghĩa của hàm trong Editor bạn sẽ thấy là: hàm này được thực hiện khi nhấn vào nút buttonCalculate.
Hàm có một số tham số:
hObject : handle của điều khiển buttonCalculate
eventdata
handles : là một cấu trúc chứa tất cả các điều khiển và dữ liệu người dùng. Dùng cái này để truy suất các điều khiển khác.
Qua thuộc tính tag của các điều khiển ta sẽ truy suất đến thuộc tính string của các điều khiển editStr1, editStr2,editStr3 bằng lệnh get và set.

get(handles.tag_dieu_khien, 'ten thuoc tinh');         
set(handles.tag_dieu_khien, 'ten_thuoc_tinh', gia_tri);
và hàm quan trọng nữa biến từ string sang số là hàm: str2num và num2str để biến trở lại.

 Vậy chúng ta sẽ viết hàm như sau:Nhấn nút Run kiểm tra kết quả xem nào: