8 tháng 11, 2012

Hướng dẫn chạy chương trình và tạo một console application ( hộp điều khiển ứng dụng) trong Microsoft Visual C++ 2010Hướng dẫn  chạy chương trình  và tạo một  console application ( hộp điều khiển ứng dụng) trong   Microsoft Visual C++ 2010

Bài Viết này giới thiệu tới các bạn , những người mới bắt đầu vào lập trình ngôn ngữ hướng đối tượng C++ , mình dùng trình biên dịch là Visua C++ 2010 một trình biên dịch mạnh mẽ của Microsoft. nó tích hợp rất nhiều ngôn ngữ biên dịchĐể bắt đầu biên dịch ngôn ngữ C++ trên Visua C++ ta làm như sau :

  1. Tạo file mới để viết code: chọn File -> New -> Project


  1. Một cửa sổ khác hiện ra và chúng ta sẽ thấy rất nhiều lựa chọn khác ( Class Libary, CRL Console Application, ... ). Chọn Win32 Console Application

  1. .     . Nhìn bên dưới, chúng ta sẽ thấy một label nhỏ "Name", và đây là tên của project của chúng ta. Bạn có thể đặt bất cứ tên gì cho project của mình, ở đây project của mình tên là "nguyenhuutien"    4..     Chọn nút "OK" bên góc phải, nó sẽ nhảy ra một cửa sổ khác có tên là Win32 Application Wizard - nguyenhuutien.


5. .    Chúng ta sẽ chọn Application Settings -> Empty Project thay vì Precompiled Header và chọn "Finish"


6.   Nhìn vào bên trái của VC++, bạn sẽ thấy một Icon nguyenhuutien và bốn folder nhỏ. Đây là tree project của chúng ta. Và vì đây là chương trình đầu tiên, bạn không cần phải lo lắng về chức năng của chúng là gì, chúng ta chỉ cần để ý tới folder "Source Files" thôi.7..     Right click vào folder này chọn Add -> New Item -> C++ File (.cpp). Chọn một cái tên cho file này, của mình là "huongdan" và click nút "Add" bên góc phải dưới. Bây giờ bạn sẽ thấy một file có tên "huongdan.cpp" nằm trong folder "Source Files". File này là file để bạn viết code.

8.    Viết code
Viết code sau đây vào và save lại. Sau đó chọn nhấn F7 để build project. Build ở đây sẽ check xem chương trình có lỗi syntax gì không, trước khi chúng ta có thể run được.
Chạy chương trình: ctrl+ F5Vậy đến đây là xong các bước để bạn thao tác trên Visua C++ dùng nó để biên dịch ngôn ngữ C++
Xin chúc mừng các bạn 


       Have a nice day.                                                             

các bạn download bài viết.