16 tháng 1, 2013

Sự Mô Phỏng Thông Minh


Sự Quyết Tâm  cho Năm mới 2013  : Sự Mô Phỏng Thông MinhĐầu tiên , Tôi chúc đến tất cả mọi người một năm mới thật hạnh phúc . với sự kết thúc của năm cũ  và bắt đầu cho một cái mới  , chúng ta thường bắt đầu  bằng tháng một của sự quyết   tâm  cho năm mới. 
Tôi có kế hoạch cho sự phát triển  thông minh của mô phỏng – thay cho sự phát triển cá nhân thông thường  , quản lý  tài chính  , cải thiện kỹ năng giao tiếp  v v.
 Ngày hôm nay  , trong khi tôi đang ở trong một cửa hàng sách ở chỗ tôi , một dòng chữ trong cuốn sách đập vào mắt tôi . Tác giả cuốn sách đã miêu tả những con người thông minh như sau  “ ….. không làm những điều khác nhau , họ làm những việc khác nhau  ”.
Trong ngành công nghiệp điện tử  , các thiết bị điện tử  đang có xu hướng thu nhỏ kích thước và mật độ năng lượng cao  đang gây ra  những lo ngại về hiệu ứng nhiệt  , độ tin cậy  , hiệu suất   , và  sự thoải mái của người dùng.

Như vậy  việc quản lý hệ thống nhiệt  đã trở thành một phần thiết yếu  của thiết kế  để  tối ưu  hiệu suất  và độ tin cậy  của hệ thống điện tử
Cộng đồng mô phỏng điện tử , và tôi  , trong những năm qua  đã mô phỏng nhiều hệ thống điện tử  đê quản lý nhiệt
Có lẽ đó là thời gian bây giờ để nhìn lại và xem nếu chúng ta đã mô hình hóa và đã mô phỏng chúng một cách thông minh
Có thể chúng ta đã  theo một bài thực hành tốt nhất  về  mô hình quản lý nhiệt  của hệ thống  điện tử chăng ?. Hãy tự hỏi  rằng  : việc chuyển hướng về phía trước của chúng ta có thể “  làm những việc khác nhau  ” và  bài tập tốt nhất để làm  đó là tác động đến thiết kế  sáng tạo hơn  , và cùng một thời gian  , nhiều hơn là sản xuất ?

Với tốc độ sửng sốt cho việc  phát triển  công nghệ mới  và môi trường  cực kỳ cạnh tranh  , chúng ta thấy rằng không có lợi ích trong  tái phát minh ra bánh xe và làm việc với các công cụ lỗi thời và thực tiễn
Mô phỏng thông minh không chỉ tiết kiệm thời gian  và  nỗ lực  , họ cũng có thể lần lượt  giúp tổ chức tối ưu hóa nguồn nhân lực của họ
Nếu bạn đang có kế hoạch , sự quyết tâm mô phỏng của năm mới  tương tự sự mô phỏng thông minh của việc quản lý nhiệt của hệ thống điện tử.

Trước khi bắt đầu quá trình mô phỏng  , chúng ta  phải rõ ràng các mục tiêu quản lý nhiệt của chúng tôi ?
Chúng ta cần mô hình đầy đủ bề mặt của miền , và cần thiết  để đáp ứng các mục tiêu này  ?
Đó là  : chúng ta tuân thủ tốt nhất theo các thiết lập cho thực hành  cho việc tạo mô hình và mô phỏng ?
Chúng ta cần có đủ thông tin  để phân tích  kết quả  của chúng tôi một cách tốt hơn  ?

source: Ansys blog
translator : Nguyen Huu Tien